Дизајнирајте овакво веб-место уз помоћ WordPress.com
Започни

Home

ДОБРО ДОШЛИ

НОВОСТИ

Оbaveštenje           U prilogu je link na kome se mogu naći sve informacije vezane za Konferenciju Tehnika i informatika u obrazovanju – TIE 2022 koja če biti održana na našem fakultetu u periodu 16-18. septembra.        TIE 2022 (kg.ac.rs)          U okviru Konferencije je predviđen i Okrugli…

DOWNLOAD

ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ (задаци из ових збирки користиће се за израду теста знања на наредним такмичењима из овог предмета) … линк ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ КОМПЛЕТАН ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ ПРАВИЛНИК ИЗДАВАЊА…

ВИДЕО

Get new content delivered directly to your inbox.