Дизајнирајте овакво веб-место уз помоћ WordPress.com
Започни

Линкови

ЛИНКОВИ КА ДРУГИМ WEB СТРАНИЦАМА

Ова страница садржи хиперлинкове за спајање са web страницама које не одржава Друштвo педагога техничке културе Србије. Ти су хиперлинкови укључени искључиво ради Вашег додатног информисања и лакшег сналажења, али не подразумевају наше одобравање материјала тих web страница трећих лица нити било какву нашу повезаност са особама које те странице одржавају. Друштвo педагога техничке културе Србије не контролише те web странице и не одговара за њихов садржај. Приступање и коришћење тих веб страница иде искључиво на Ваш сопствени ризик!

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – НАТАЛИЈА ДИКОВИЋ

Подела одељења на групе – 22. мај 2020.

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК ЗА 5. РАЗРЕД

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК ЗА 6. РАЗРЕД

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК ЗА 7. РАЗРЕД

Просветни гласник за 8. разред

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ – ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

НОРМАТИВИ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА

ДПТКС – ПРИСТУПНИЦА

DOWNLOAD

Републичко такмичење ТИО – Сомбор 2015.

ВИДЕО

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК

http://www.ftn.kg.ac.rs/

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“ ЗРЕЊАНИН

http://www.tfzr.uns.ac.rs

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЈE И ИНФОРМАТИКЕ

http://www.cnti.info

РЕГИОНАЛНО ДРУШТВО ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

http://regionalno.wix.com/regionalno

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД

http://www.zavod.co.rs

UDŽBENICI ZA TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE – M&G DAKTA

МАКЕТА – папирне макете и конструкторски комплети

www.maketa.rs

UDŽBENICI ZA TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE – IP EDUKA DOO

https://www.eduka.rs/

Издавачка кућа Нови Логос и Klett

http://logos-edu.rs/ https://www.klett.rs

MODELAR (takmičarski modeli)

http://modelar.rs/

МОДЕЛАРСТВО – публикације и материјал

www.modelarstvo.tk

Izdavačka kuća Infotehnika doo

http://infotehnika.rs

Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković

http://www.veljkomilkovic.com

%d bloggers like this: