Контакт

Администратор сајта: Иван Заркв, професор

ДРУШТВО ПЕДАГОГА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ.

Председник друштва: Митар Митровић, професор

Карађорђева 48

15000 Шабац

015/7741-646; 343-411

mitarmitrovic52@hotmail.com

Send Us a Message

Create your website with WordPress.com
Започни
%d bloggers like this: